Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

ANCA screening in bloed
Synoniemen ANCA, proteinase 3, PR3, myeloperoxidase, MPO, elastase, anti-neutrofiel cytoplasma antistoffen
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Indirecte immunofluorescentie

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 2 keer per week
Doorlooptijd : 7 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4°C; enkele maanden bij -20°C.
Opmerkingen Bij aanvraag van de ANCA screening via EPIC moet er uit 2 mogelijkheden gekozen worden: ‘Verdenking vasculitis’ of ‘Verdenking IBD-AIH’

Bij de aanvraag `Verdenking vasculitis` worden de volgende bepalingen uitgevoerd:
Nieuwe patiënten: bij een positieve ANCA-screening m.b.v. indirecte immuunfluorescentie volgt altijd een ANCA titratie en specificiteitsbepaling (anti-PR3, anti-MPO, anti-elastase m.b.v. ELISA en anti-PR3 en anti-MPO m.b.v. FEIA).

Follow-up van ANCA-positieve patienten: alleen anti-PR3 en/of anti-MPO m.b.v. FEIA.

Follow-up van ANCA-positieve patienten, maar negatief voor anti-PR3 en anti-MPO: ANCA titratie

Bij de aanvraag `Verdenking IBD-AIH` wordt alleen de indirecte immuunfluorescentie ingezet. Er worden geen vervolgtesten ingezet bij een positieve ANCA screening.

Wijzigingsdata
02-10-2017 Per 02-10-2017 wordt de follow-up van ANCA-positieve patienten gedaan d.m.v. anti-PR3 en anti-MPO m.b.v. FEIA i.p.v. indirecte immuunfluorescentie

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Normaal niet aantoonbaar (titer < 1:40)
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015