Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Remmer Factor VIII in bloed
LOINC Code 3204-5  
Synoniemen Bethesda, Anti-Factor VIII
Minimaal volume 1 citraatbuis 3,5 ml
Minimaal apparaat volume 0,5 ml citraatplasma
Opmerkingen Eerste opslag tijdens diensturen: in vriesvak koelkast 135 AH&C.
Analysemethode Turbidimetrisch

Insturen mogelijk Normaal: 7 dagen per week, 24 uur per dag
CITO: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage CITO: binnen 4 uur na ontvangst monster
Normaal: uiterlijk 2 weken na ontvangst monster
Doorlooptijd 10 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 1 citraatbuis 3,5 of 6 ml en een dummy buis
 
Afnameconditie Vloeiende venapunctie
Eerst dummybuis(huidkleurige dop) afnemen
Citraatbuis correct vullen
Buis na afname mengen door zwenken
Bewaaromstandigheden Plasma afnemen en gevroren bewaren bij circa -20°C
Opmerkingen Cito uitvoering mogelijk na overleg met dienstdoende klinisch chemicus.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Plasma ingevroren verzenden.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Stolling
tel.: (050 36)12363
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.102, werkdagen 08.00-17.00 uur
Referentiewaarden < 0.1 BU/ml (Bethesda Units)
Achtergrondinformatie Op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015