Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lactaat / pyruvaat in bloed
Synoniemen metabool, pyrodruivenzuur, melkzuur, laktaat, pyruvaat/lactaat, pyruvaat
Klinisch doel De testen kunnen als speciŽle bepaling worden aangevraagd of in het kader van een functietest (vastentest, orale glucose tolerantie test of inspanningstest).
Minimaal volume Ruim 0,5 ml
Opmerkingen Lactaat in supernatant is gevroren tenminste twee weken stabiel. Pyruvaat in supernatant is gevroren minder stabiel (daling), twee weken wordt geaccepteerd.
Analysemethode Enzymatisch + Spectrofotometrisch ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 0,5 ml. bloed in PCA-18%-buisje voor bloed
 
Afnameconditie - Zet een bakje met smeltend ijs klaar, waarin het PCA-18%-buisje reeds wordt gekoeld.
- Neem ruim 0,5 ml bloed af in een K2EDTA buis van 4 cc (paarse dop). Dus de buis hoeft NIET vol!
- Zuig direct met een 1 ml disposable spuit precies 0,5 ml bloed op en breng dit over in het buisje met 0,25 ml PCA-18%.
- Sluit dit buisje af met het bijbehorende dopje en schud krachtig.
- Zet dit buisje direct op ijs.
- Breng of stuur dit direct naar het laboratoriumcentrum.

Afname m.b.v. een 1 ml spuitje:
- Zet een bakje met smeltend ijs klaar waarin het PCA-18%-buisje reeds wordt gekoeld.
- Zuig met een 1 ml disposable spuit precies 0,5 ml bloed op en breng dit direct over in het buisje met 0,25 ml PCA-18%.
- Sluit dit buisje af met het bijbehorende dopje en schud krachtig.
- Zet dit buisje direct op ijs.
- Breng of stuur dit direct naar het laboratoriumcentrum.
Bewaaromstandigheden Lactaat en pyruvaat zijn stabiel in perchloorzuur tot 5 uur bij bewaren op kamertemperatuur.

De monsters worden met nadruk op ijs bewaard omdat acetoacetaat dat frequent in hetzelfde monster wordt gemeten maar 1 uur stabiel is in perchloorzuur op kamertemperatuur.
Opmerkingen Buisjes met 0,25 ml PCA-18% voor 0,5 ml bloed zijn verkrijgbaar bij de centrale monsterreceptie van het laboratoriumcentrum CMC-4, tel. 18040 (koelkast 135).

PCA-18%(W/V) wordt gemaakt door 15,3 ml perchloorzuur 70-72%(W/W) aan te vullen met aqua dest. tot 100 ml.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager D. Raatjes
via secretariaat Lab. Metabole Ziekten; mw G. Heersema
tel.: (050 36)13295
lmzg@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Monster direct afdraaien, supernatant overpipetteren in een schoon buisje, dit buisje invriezen en zo spoedig mogelijk ingevroren op droogijs opsturen.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Lactaat veneus:
0,4 - 1,9 mmol/l

Lactaat arterieel:
0,4 - 1,4 mmol/l (volwassenen)

Pyruvaat veneus:
0,04 - 0,14 mmol/l (kinderen na 16 uur vasten)
0,04 - 0,14 mmol/l (kinderen na 24 uur vasten)
0,06 - 0,13 mmol/l (volwassen)

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015