Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lactaat / pyruvaat in liquor
Synoniemen metabool, melkzuur, pyrodruivenzuur, laktaat, pyruvaat/lactaat, pyruvaat, PCA.
Klinisch doel Liquor lactaat/pyruvaat bepaling wordt veelal aangevraagd in combinatie met bloed lactaat/pyruvaat bepaling.
Minimaal volume Ruim 0,5 ml
Analysemethode Enzymatisch + Spectrofotometrisch ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep liquor
Benodigd materiaal 0,5 ml liquor in PCA-18%-buisje voor liquor
 
Afnameconditie - Zet een bakje met smeltend ijs klaar waarin het PCA-18%-buisje reeds wordt gekoeld.
- Neem ruim 0,5 ml liquor af in een geopende liquorbuis.
- Zuig met een 1 ml disposable spuit (eventueel met naald er op) precies 0,5 ml liquor op en breng dit direct over in het buisje met 0,25 ml PCA- 18%.
- Sluit dit buisje af met het bijbehorende dopje en schud krachtig.
- Zet dit buisje direct op ijs.
- Breng of stuur dit direct naar het laboratoriumcentrum.

Opmerkingen Buisjes met 0,25 ml PCA-18% voor 0,5 ml liquor zijn verkrijgbaar bij de centrale monsterreceptie van het laboratoriumcentrum CMC-4, tel. 18040 (koelkast 135).

PCA-18%(W/V) wordt gemaakt door 15,3 ml perchloorzuur 70-72%(W/W) aan te vullen met aqua dest. tot 100 ml.


Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager D. Raatjes
via secretariaat Lab. Metabole Ziekten; mw G. Heersema
tel.: (050 36)13295
lmzg@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Monster direct afdraaien, supernatant overpipetteren in een schoon buisje, dit buisje invriezen en zo spoedig mogelijk ingevroren op droogijs opsturen.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Lactaat: 1,09 - 2,09 mmol/l
Pyruvaat: 0,03 - 0,15 mmol/l.
Achtergrondinformatie Bron: Clin Biochem 2013;46:694-7

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015