Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen tegen ENA  in bloed
LOINC Code 43119-7 (panel)  
Synoniemen ANA, anti-nucleaire antistoffen, SSA, Ro, SS-A, SSA52, SSA60, SSB, La, SS-B, Jo-1, Jo1, Scl-70, Scl70, topoisomerase, nRNP, RNP, Sm, CenpB, centromeer, extraheerbare kernantigenen, extractable nuclear antigens
Analysemethode Fluoro-enzym-immuno-assay

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 4 keer per week
Doorlooptijd : 7 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4░C; enkele maanden bij -20░C.
Opmerkingen Met deze test worden antistoffen tegen een geselecteerd aantal extraheerbare nucleaire antigenen aangetoond, te weten: SS-A/Ro52, SS-A/Ro60, SS-B/La, Jo-1, Scl-70, U1RNP, RNP70, SmD en CENpB.

Wijzigingsdata
27-12-2013 Referentiewaarden:
Anti-Sm bepaling, dubieus was 5-10 U/ml, nu 7-10 U/ml
15-05-2017 Per 15-05-2017 worden de SSA/Ro52 en SSA/Ro60 antistoffen separaat bepaald (de referentiewaarden blijven gelijk).

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden De anti-ENA screeningstest bevat een mengsel van antigenen en geeft als 
uitslag "positief" of "negatief". Bij een positieve uitslag worden 
automatisch vervolgtesten naar de specifieke antigenen gedaan. 
De uitslagen van de anti-ENA-specificiteitstesten worden weergegeven in 
U/ml. Voor geen van deze testen is bewezen dat de hoogte correleert met 
ziekte-activiteit; bij het stellen van de diagnose echter kan het u 
helpen te weten of een antistof een hoge of een lage titer heeft.

  
Normaalwaarden anti-ENA screening en -specificiteitstesten:
 
                                 Negatief   Dubieus    Positief
anti-ENA screening (ratio)           0.7     0.7-1.0     > 1.0
SSA,SSB,RNP70,Sm, 
Scl-70,Jo-1,CenpB                 < 7 U/ml   7-10 U/ml  > 10 U/ml
U1RNP                             < 5 U/ml   5-10 U/ml  > 10 U/ml
 
Tot 18-09-2008 werden de uitslagen kwalitatief weergegeven 
(positief/negatief).
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015