Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

ANA screening in bloed
Synoniemen ANA, anti-DNA, ENA, anti-nucleaire antistoffen, ANF
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Indirecte immunofluorescentie

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 2 keer per week
Doorlooptijd : 6 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4įC; enkele maanden bij -20įC.
Opmerkingen Nieuwe patiŽnten: indien ANA screening positief en titer minimaal 1:80 volgt altijd een specificiteitsbepaling (anti-dsDNA en anti-ENA).
Bekende patiŽnten: indien gewenst anti-dsDNA en anti-ENA apart aanvragen!

Wijzigingsdata
23-5-2012 Wijziging referentiewaarden kinderen: was titer <20 is negatief, uit eigen ervaring blijkt dat een titer van 1:20 klinisch geen betekenis heeft.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Kinderen en volwassenen: titer < 1:40
Achtergrondinformatie op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015