Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen geassocieerd met auto-immuun leverziekten in bloed
Synoniemen lever-geassocieerde antistoffen, anti-mitochondrien, anti-AMA M2, anti-Sp100, anti-PML, anti-gp210, anti-LKM, anti-LC-1, anti-LC1, anti-SLA/LP, liver-kidney-microsomal, LKM, LKM-1, auto-immuun hepatitis, AIH, soluble liver antigen of liver/pancreas antigen, PBC, primaire biliaire cirrose
Klinisch doel Diagnostiek bij verdenking op autoimmuun leverziekten (auto-immuun hepatitis en primaire billiaire cirrose)

Met de lijnblot worden meerdere antistoffen die geassocieerd zijn met auto-immuun leverziekten bepaald. Twee van deze antistoffen(anti-LKM en anti-mitochondriŽn) bepalen we ook m.b.v. orgaan-specifieke immuunfluorescentie. Indien u anti-LKM-1 of anti-mitochondriŽn wil laten bepalen dan niet de lever-geassocieerde antistoffen, maar respectievelijk Liver kidney microsomes AS of MitochondriŽn AS in EPIC aanvragen. Indien anti-LKM of anti-mitochondriŽn positief worden bevonden m.b.v. orgaan-specifieke immuunfluorescentie dan zal ter bevestiging de lijnblot worden ingezet.
Minimaal volume 1 ml
Analysemethode Lineblot

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : ťťn keer per 2 weken
Doorlooptijd : 10 - 15 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4įC; enkele maanden bij -20įC.
Opmerkingen Met deze lijnblot worden de volgende antistoffen geanalyseerd: anti-LKM-1, AMA-M2, Sp100, gp210, PML, LC-1, SLA-LP

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Normaal: negatief

Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015