Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Arseen in urine
Analysemethode ICP (inductief gekoppeld plasma)

Bepalingsfrequentie alleen bij intoxicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal 1 portie uit een 24-uurs verzameling in een urine puntbuis 10 ml
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
UMCG, Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 45, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Normaal (urine):
100 µg/L;
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    1ste fase: 4 - 8 uur (meeste arseen
                   verschijnt binnen 4 dagen in urine;
                   kleine hoeveelheden nog na 10 dagen.
Biol. Beschikbaar: afhankelijk vorm
Klaring 1.43 L/uur
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd 19JUN2019 (MSt): - Arseen III is vele malen toxischer dan Arseen V, concentratie zegt daarom relatief weinig. - Arseen intoxicaties komen zelden voor.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015