Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amfetaminen in urine
Synoniemen Kwalitatieve screening/ Bevestigingsonderzoek m.b.v. LC-MS/MS van amfetaminen (speed, methylamfetamine, MDA, MDEA, MDMA (XTC)).
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk dagelijks
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage na uitvoer van de analyse
Doorlooptijd 14 dagen

Formulier tonen AP 071
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal urine in een urinebeker  
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.
Opmerkingen Uitsluitend bevestigingsonderzoek en na telefonisch overleg met de (ziekenhuis)apotheker.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
UMCG, Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 45, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd 19JUN2019 (MSt):
- Zie monografie Amfetamine Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015