Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aceton in urine
Klinisch doel Is nagellakverwijderaar; wordt endogeen gevormd. Soms ook gedronken of gesnoven. Aceton is ook metaboliet van isopropanol, maar kan in hoge concentraties ook gereduceerd worden tot isopopanol
Analysemethode Gaschromatografie

Bepalingsfrequentie alleen bij intoxicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal urine in een urine puntbuis 10 ml  
Afnameconditie Bij voorkeur in volbloed (wordt naast de alcoholen in 1 run bepaald), maar kan ook in serum/plasma (dan 1,25 X hoger) of urine
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
UMCG, Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 45, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Urine:
- Bij diabetisch ketoacidose: 450-900 mg/L
- Bij chronisch alcoholisme: 100-700 mg/L
- Bij vasten of uithongeren: tot 2200 mg/L
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd 19JUN2019 (MSt):
- Bepaling gescheiden voor urine en bloed, hier alleen waarden voor urine vermeld.
- Zie ook monografie Aceton Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015