Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amfetaminen screening in urine
Synoniemen Amfetamine: speed, uppers, dexamfetamine, pep; Methamfetamine: crystal meth, glass; MDMA: methyleendioxy-methamfetamine, XTC, Ecstasy; MDA: methyleendioxy-amfetamine, metaboliet van MDMA; MDEA: methyleendioxy-ethylamfetamine, eve
Analysemethode Immuno-assay

Insturen mogelijk dagelijks
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage na uitvoer van de analyse
Doorlooptijd 1 dag

Formulier tonen AP 071
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal urinebeker
 
Opmerkingen Analyse in urine met Immuno-assay: uitsluitend voor semi-kwantitatieve analyse. Sommige stoffen kunnen vals positieve reactie geven. Mephedron, cathinon en de andere designer amfetaminen geven in het algemeen een vals negatieve reactie met deze test.
Bepaal in dezelfde urine creatinine om (in vitro en in vivo) verdunning op te sporen.
Voor MDMA (XTC) is een aparte immuno-assay.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Afkapwaarde (juridisch) bij screening met de amfetaminen Immuno-assay: 
1000 µg/L. In klinische situaties wordt een LOQ van 500 µg/L gehanteerd.

Afkapwaarde (juridisch) bij screening met de MDMA (XTC) Immuno-assay: 500 
µg/L. In klinische situaties wordt een LOQ van 500 µg/L gehanteerd.

Een mogelijk positieve test (>125 µg/L bij beide tests) bij een 
minderjarige dient met LC-MS/MS te worden bevestigd alvorens definitief 
te rapporteren.
Kinetische gegevens Amfetaminen zijn 1-3 dagen na gebruik nog aantoonbaar, in extreme 
situaties tot 1 week.
Achtergrondinformatie 2018-12-12: DT aangemaakt

Zie monografie Amfetamine Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015