Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

RUNX1-RUNX1T1 in beenmerg
Synoniemen t(8:21), AML-ETO, AML pakket
Minimaal volume 3 - 4 ml beenmerg in een spuit met 1 ml NaEDTA
Minimaal apparaat volume 3 - 4 ml beenmerg in een spuit met 1 ml NaEDTA
Opmerkingen Materiaal bewaren in koelkast 174.
Analysemethode PCR

Insturen mogelijk werkdagen, 08.00 - 14.00 uur
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage binnen 3 weken na ontvangst
Doorlooptijd 15 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Formulier tonen LC 038
Materiaalgroep beenmerg
Benodigd materiaal 3-4 ml beenmerg in een EDTA buis
 

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Materiaal bij kamertemperatuur verzenden.
Materiaal dient bij voorkeur dezelfde dag binnen te zijn bij het Laboratorium Bijzondere Hematologie
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Negatief
Achtergrondinformatie Op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015