Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alkalische fosfatase ( AF ) in bloed
LOINC Code 6768-6  
Minimaal volume 0,5 ml plasma

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage 1 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal Lithium-heparine buis met gel (4.5 ml)
 

Wijzigingsdata
01-03-2006 Overgezet op de Roche Modular
01-04-2013 De ondergrens van het meetbereik van deze bepaling is 1 U/l.
Bepalingen met een lagere waarde worden gerapporteerd als < 1 U/l
06-07-2015 Referentiewaarden gewijzigd, conform Clin Chem Lab Med. 2011; 49(9): 1439-1446

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Mw. Dr. A.E. Dijkstra
tel.: (050 36)12909 / gsm 42909
a.e.dijkstra@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden V <  98 U/l
M < 115 U/l
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: Clin chem Lab Med. 2011;49(9):1439-1446  De International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) heeft een  referentiemethode voor de bepaling van alkalische fosfatase vastgesteld  en heeft referentie materialen voor de calibratie van de assay  beschikbaar. Deze hogere orde calibratoren moeten de producenten van  diagnostische testen in staat stellen om de resultaten van hun assays af  te ijken op de wereldwijde standaard. In externe rondzendingen met  gecertificeerd referentiemateriaal blijken de uitslagen van het UMCG, en  andere laboratoria die gebruik maken van de assay voor de alkalische  fosfatase van dezelfde fabrikant, lager te liggen dan de met de  referentiemethode vastgestelde waarde. In afwachting op herstandaardisatie door de leverancier van het reagens wordt vanaf 20 september 2016 met een correctiefactor gewerkt. De gerapporteerde uitslag komt hierdoor 8% hoger te liggen. De door ons gehanteerde referentiewaarden zijn gebaseerd op de internationale standaard en zijn niet aangepast.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015