Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aminozuren tbv projecten in bloed / bijzondere matrix
Synoniemen Metabool, research, projecten, vrije aminozuren, aminozuur. Alanine, arginine, asparagine, asparaginezuur, citrulline, cystine, glutamine, glutaminezuur, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, proline, methionine, phenylalanine, ornithine, serine, taurine, threonine, tryptofaan, tyrosine en valine. De bepaling is gevalideerd voor plasma en celhomogenaten. Andere matrices (o.a. urine, liquor) worden momenteel ook gevalideerd.
Klinisch doel Alleen ten behoeve van research/projecten bieden wij een methode aan voor de kwantitatieve bepaling van 23 (vrije) aminozuren, zie boven.

Aanvragen alleen mogelijk in overleg met het laboratorium metabole ziekten. Projecten kunnen worden aangemeld via MSinfo@lc.umcg.nl
Minimaal volume 50 ul
Opmerkingen Het te analyseren materiaal gevroren (bij voorkeur diepgevroren) bewaren.
Analysemethode UPLC-MS/MS

Bepalingsfrequentie : In overleg met de klinisch chemicus
Rapportage : na uitvoer van de analyse

Materiaalgroep bloed / bijzondere matrix

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Laboratorium metabole ziekten
Huispostcode EA60
Postcode 30001
9700 RB
Groningen
Verzendomstandigheden Monsters op droogijs verzenden
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Indien gewenst kunnen referentiewaarden worden gerapporteerd voor plasma 
monsters.
Achtergrondinformatie Bron: eigen referentiewaarden onderzoek.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015