Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Liquor anaerobe kweek naliquor
Synoniemen Propionibacterium
Klinisch doel Bij verdenking op meningitis bij aanwezigheid van een vreemd lichaam in de liquor ruimte kan onderzoek op Propionibacterium zinvol zijn. Hiervoor wordt liquor gedurende 2 weken geďncubeerd. Naast de standaardkweek op aeroob ingezette agarplaten en een aankweekmedium (waarin ook anaeroben kunnen groeien) wordt tevens een agarplaat onder anaerobe condities gekweekt en wordt de kweek verlengd geďncubeerd (2 weken).
Analysemethode Grampreparaat en kweek

Insturen mogelijk Spoed: i.o.m. arts-microbioloog. Buiten kantooruren via: 050-3616161 vraag naar dienstdoende bacteriologie
: Maandag t/m vrijdag van 8:30-16:00 en in weekenden of op feestdagen van 9:00-12:00
Bepalingsfrequentie : dagelijks
Rapportage : Geautoriseerde uitslagen zijn in het UMCG zichtbaar onder Labuitslagen (EPD). Externe aanvragers ontvangen definitieve uitslagen per post.
Doorlooptijd : 14 - 20 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bacteriologische Diagnostiek  
Formulier tonen MMBb aanvraagformulier bij uitval EPD
Materiaalgroep liquor
Benodigd materiaal Minimaal 1ml liquor in een liquorbuis
 
Bewaaromstandigheden Koelkast (bij voorkeur z.s.m. naar laboratorium verzenden)
Opmerkingen Indien een patiënt reeds 72 uur behandeld is geweest met een antibioticum met activiteit tegen Propionibacterium, heeft onderzoek op Propionibacterium in vervolg liquores geen zin meer.

De betrouwbaarheid van het onderzoek kan nadelig beďnvloed worden wanneer monsters na >2 dagen na afname op het laboratorium worden ontvangen. Afhankelijk van het soort materiaal kan worden besloten het onderzoek niet meer in te zetten

Zie ‘DocPortal’ voor afnameprotocol: “afnemen kweken, het afnemen van, voor viraal, bacteriologisch onderzoek en onderzoek naar schimmels bij volwassenen”

Afdeling Medische Microbiologie
Laboratorium Klinische Bacteriologie
Sectiehoofd M. Geutjes
tel.: 15290
m.geutjes@umcg.nl
Arts-microbioloog Consulten bacteriologie
tel.:  41256 (voor extern: dienstdoende via 050-3616161)
Verzendadres UMC Groningen
Afdeling Medische Microbiologie
Sectie Klinische Bacteriologie (EB89),
MVC-gebouw (ingang 39), 1ste verdieping.
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Verzendomstandigheden Materialen van externe aanvragers dienen te worden verzonden volgens de richtlijnen voor het verzenden van infectieus materiaal.
Monsterreceptie Klinische Bacteriologie
tel.: (050 36) 13589
Ruimtenr.  MVC-gebouw (ingang 39), 1e etage

Buizenpost:
Standaard: 2311, spoedlijn: 611

Na sluitingstijd van de MMBI: 
Materiaal zonder spoedindicatie kan worden verstuurd naar
de monsterreceptie van Laboratorium Geneeskunde 
(Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711). 
Zie voor spoedmaterialen bij ‘Insturen mogelijk’

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015