Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vreemd lichaam Algemene kweek nadiversen
Synoniemen implantaat, prothese, OSM, osteosynthese materiaal, vreemd lichaam
Klinisch doel Bij infecties van implantaten zoals osteosynthese materiaal, gewrichtsprothesen en vaatprothesen, kunnen andere verwekkers een rol spelen dan bij infecties van natief materiaal. Hieronder zijn ook langzaam groeiende bacteriŽn. Voor het kweken van deze bacteriŽn wordt daarom een verlengde incubatie gebruikt. Het is daarom essentieel dat weefsels en vochten afgenomen rondom implantaten specifiek worden aangevraagd als kweken bij vreemd lichaam. Vraag deze kweken daarom aan via het tabblad Vreemd Lichaam in xCare. Voor het kweken van gewrichtsprothesen en osteosynthesemateriaal. Zie bij opmerkingen.
Analysemethode kweek

Insturen mogelijk Spoed: i.o.m. arts-microbioloog. Buiten kantooruren via: 050-3616161 vraag naar dienstdoende bacteriologie
Normaal: Maandag t/m vrijdag 07:30-16:30 uur. Weekend en feestdagen van 8:00-12:00 uur
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage Geautoriseerde uitslagen zijn in het UMCG zichtbaar onder Labuitslagen (EPD). Externe aanvragers ontvangen definitieve uitslagen per post.
Doorlooptijd 9 - 14 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bacteriologische Diagnostiek  
Formulier tonen MMBb aanvraagformulier bij uitval EPD
Materiaalgroep diversen
Benodigd materiaal Stukjes weefsel of vochten in een specimen potje rood
 
Bewaaromstandigheden Koelkast (bij voorkeur z.s.m. naar laboratorium verzenden)
Opmerkingen Sonicatie vindt plaats op ingestuurde gewrichtsprothesen en osteo-synthese materiaal. Dit materiaal dient ingestuurd te worden in de daarvoor bestemde containers. Kies de kleinste bak waar het materiaal in past. Meld het materiaal aan via Tel:46288.
Voor optimaal onderzoek is het wenselijk dat meerdere weefsels worden afgenomen. Stuur elk weefsel in een apart potje in en omschrijf waar het weefsel precies is afgenomen.
Markeer elke container met een uniek volgnummer. Vul het nummer in bij materiaalnr in xCare. Dit nummer wordt dan ook geprint op het etiket zodat men weet welk etiket op welk materiaal geplakt moet worden.

De betrouwbaarheid van het onderzoek kan nadelig beÔnvloed worden wanneer monsters na >2 dagen na afname op het laboratorium worden ontvangen. Afhankelijk van het soort materiaal kan worden besloten het onderzoek niet meer in te zetten.

Afdeling Medische Microbiologie
Laboratorium Klinische Bacteriologie
Sectiehoofd M. Geutjes
tel.: 15290
m.geutjes@umcg.nl
Arts-microbioloog Consulten bacteriologie
tel.:  41256 (voor extern: dienstdoende via 050-3616161)
Verzendadres UMC Groningen
Afdeling Medische Microbiologie
Sectie Klinische Bacteriologie (EB89),
MVC-gebouw (ingang 39), 1ste verdieping.
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Verzendomstandigheden Materialen van externe aanvragers dienen te worden verzonden volgens de richtlijnen voor het verzenden van infectieus materiaal.
Monsterreceptie Klinische Bacteriologie
tel.: (050 36) 13589
Ruimtenr.  MVC-gebouw (ingang 39), 1e etage

Buizenpost:
Standaard: 2311, spoedlijn: 611

Na sluitingstijd van de MMBI: 
Materiaal zonder spoedindicatie kan worden verstuurd naar
de monsterreceptie van Laboratorium Geneeskunde 
(Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711). 
Zie voor spoedmaterialen bij ĎInsturen mogelijkí

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015