Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Remmer overige stollingsfactoren in bloed
Synoniemen Remmer FX, Remmer FXI, Remmer FXII, Factor X, Factor XI, Factor XII
Klinisch doel De vorming van antilichamen vormt een belangrijk onderdeel van de normale immuunrespons op contact met lichaamsvreemde stoffen. Deze reactie treedt ook op in 10 - 25 % van de patiŽnten met een ernstige Hemofilie A bij de behandeling met factor VIII-preparaten. Ook bij andere ernstige deficiŽnties (bijvoorbeeld van factor IX) kan behandeling met de ontbrekende factor leiden tot een immuunrespons en de vorming van antilichamen, zogenaamde allo-antistoffen. Naast allo-antistoffen komen echter ook, zij het met veel lagere frequenties (schattingen variŽren
van 0,2 - 1,0 per 1 miljoen mensen per jaar) zogenaamde auto-antistoffen tegen stollingsfactoren voor
factor IX voor, antilichamen gericht de lichaamseigen eiwitten
Analysemethode Turbidimetrisch

Insturen mogelijk CITO: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Normaal: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie Normaal: ťťn keer per 2 weken
CITO: Na overleg met de klinisch chemicus
Rapportage Normaal: dag van uitvoering
CITO: binnen 4 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep bloed

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Referentiewaarden Negatief

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015