Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

von Willebrand Factor CBA in bloed
Synoniemen vWF CBA Collagen Binding Activity
Minimaal volume 1 citraatbuis 3,5 ml
Minimaal apparaat volume 0,5 ml citraatplasm
Opmerkingen Eerste opslag tijdens diensturen: in vriesvak koelkast 135 AH&C.
Analysemethode ELISA

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage 1 werkdag na de analyse
Doorlooptijd 20 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal Bijvoorkeur Citraat plasma in een citraatbuis met blauwe dop (3.5 ml)  
Afnameconditie Vloeiende venapunctie
Eerst dummybuis (huidkleurige dop) afnemen
Citraatbuis correct vullen
Buis na afname mengen door zwenken
Bewaaromstandigheden Plasma afnemen en gevroren bewaren bij circa -20°C

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Referentiewaarden 50-150%
Achtergrondinformatie Sadler JE, Blinder M: von Willebrand disease: diagnosis, classification and treatment. In Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. Sixth edition. Edited by VJ Marder, WC Aird, et al. Baltimore, MD, Lippincott Williams and Wilkins, 2013, pp 670-683

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015