Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Rilpivirine in bloed
Synoniemen Edurant, Eviplera
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie : 1 keer per week
Rapportage : 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal plasma in een EDTA buis 4 mL (K2E)  

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Dal: 40 - 270 microgram/L

Toxisch:
Top: > 600 microgram/L of een concentratie-ratio > 3,0

Ref: vigerende TDM monografie Radboud UMC
Kinetische gegevens Verdeling:                   ca 2 L/kg
Halfwaardetijd:              50 uur
Tmax:                        4-5 uur
Eiwitdinding:                99,7%
Biologische beschikbaarheid: onbekend, afname met 40% indien niet met
                             voedsel ingenomen
Metabolisme:                 in de lever door CYP3A
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 26MEI2016 (AVE)
- Indien de topspiegel > 600 microgram/L is of de concentratie-ratio > 3,0 dient een ECG worden afgenomen. Bij een afwijkend ECG moet rilpivirine gestopt worden.
- Voor meer informatie zie TDM monografie rilpivirine van het Radboud UMC. (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015