Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Rivaroxaban in bloed
Synoniemen Rivaroxaban, Anti Xa, Directe Xa inhibitor, NOAC
Klinisch doel Rivaroxaban is één van de nieuwe orale anti-coagulantia (NOACs). Een van de voordelen ten opzichte van het ‘klassieke’ anticoagulans (acenocoumarol of fenprocoumon) is dat spiegelbepalingen niet nodig zijn. Toch kan het in een aantal situaties van belang zijn om te weten of een patiënt wel of geen antistolling gebruikt en of de dosering adequaat is.
Rivaroxaban remt de stolling door inhibitie van Factor Xa. De voor de spiegelbepaling gebruikte antiXa test maakt gebruik van dit principe. Feitelijk wordt niet de spiegel maar het effect van het medicijn gemeten in de test. Dit betekent ook dat het gebruik van andere anticoagulantia die de activiteit van Factor Xa remmen (bijv. ongefractioneerd heparine, LMWH en apixaban) vals verhoogde resultaten voor de Rivaroxaban ‘spiegel’ bepaling kunnen geven.
Analysemethode Chromogeen (met rivaroxaban-specifieke ijklijn)

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : dagelijks
Rapportage : 1 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal citraatbuis met blauwe dop (3.5 ml)
 
Afnameconditie Vloeiende venapunctie
Afnamebuis correct vullen
Buis na afname mengen door zwenken

Wijzigingsdata
05-07-2017 De detectiegrens van deze bepaling is gewijzigd naar 10 ng/ml.
Bepalingen met een lagere waarde worden gerapporteerd als < 10 ng/ml.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Dhr. L. van Heerden
tel.: 46840
l.van.heerden@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden niet aantoonbaar (detectiegrens: 10 ng/ml)
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: niet van toepassing. Detectiegrens: eigen onderzoek Laboratoriumgeneeskunde UMCG 2017

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015