Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Rickettsia species antistoffen in stolbloed
Synoniemen Rickettsia conorii, Rickettsia typhi, Spotted fever, Typhus fever
Klinisch doel Het aantonen van antistoffen (IgG en/of IgM) tegen 2 groepen Rickettsia, nl. de Spotted Fever (Conorri) en de Typhus Fever (Typhi)
Analysemethode Immunofluoroscentie assay ( )

Insturen mogelijk Normaal: Maandag t/m vrijdag 07:30-16:30 uur. Weekend en feestdagen van 8:00-12:00 uur
CITO: i.o.m. arts-microbioloog. Buiten kantooruren via: 050-3616161 vraag naar dienstdoende virologie
Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: op indicatie
Rapportage CITO: Telefonisch na uitvoering van de analyse
Normaal: Geautoriseerde uitslagen zijn in het UMCG zichtbaar onder Labuitslagen (EPD). Externe aanvragers ontvangen definitieve uitslagen per post.
Doorlooptijd Normaal: 1 - 7 werkdagen
CITO: 1 - 2 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Virologische en Serologische Diagnostiek  
Materiaalgroep stolbloed
Benodigd materiaal bloed in een stolbuis met gel 5 ml  
Bewaaromstandigheden Koelkast (bij voorkeur z.s.m. naar laboratorium verzenden).
Opmerkingen Diagnostiek naar exotische micro-organismen wordt alleen gehonoreerd indien gegevens over reisanamnese en eerste ziektedag zijn ingevuld.

De betrouwbaarheid van het onderzoek kan nadelig beďnvloed worden wanneer monsters na >5 dagen na afname op het laboratorium worden ontvangen. Voor vragen,neem contact op met de arst microbioloog/viroloog
Zie ‘DocPortal’ voor afnameprotocol: “afnemen Kweken, het afnemen van, voor viraal, bacteriologisch onderzoek en onderzoek naar schimmels bij volwassenen”

Afdeling Medische Microbiologie
Laboratorium Klinische Virologie
Sectiehoofd Lili Rurenga-Gard
tel.: 19414
l.gard@umcg.nl
Arts-microbioloog Consulten virologie
tel.:  77830 / 77839
Verzendadres UMC Groningen
Afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie
Unit Klinische Virologie (EB86)
(HPC: EB87)
MVC-gebouw (ingang 39), 1ste verdieping.
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Verzendomstandigheden Materialen van externe aanvragers dienen te worden verzonden volgens de richtlijnen voor het verzenden van infectieus materiaal
Monsterreceptie Klinische Virologie
tel.: 050 -(36)15184
Ruimtenr.  MVC-gebouw (ingang 39), 1e etage

Buizenpost:
Normaal: 2311 Spoed: 611

Na sluitingstijd van de MMBI:
Materiaal zonder spoedindicatie kan worden verstuurd naar
de monsterreceptie van Laboratorium Geneeskunde 
(Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711). 
Zie voor spoedmaterialen bij ‘Insturen mogelijk’

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015