Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Raltegravir in bloed
Synoniemen Raltegravirum, Isentress
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage Normaal: na uitvoer van de analyse
CITO: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnametijd dal-spiegel Voor nieuwe gift.
Afnametijd top-spiegel 1 - 3 uur na inname.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: bij 2dd 400 mg (gezonde vrijwilligers):
dal: 0,1 – 0,6 mg/L
top: 0,25 - 2 mg/L 

Grote inter en intra-individuele variabiliteit. Nog geen duidelijke 
therapeutische range bekend.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:        9 - 12 uur
Eiwitbinding:          ± 83%
Biol. Beschikbaarheid: > 32%
Tmax:                  1 - 3 uur
Klaring:               60,5 ml/min
Achtergrondinformatie Raltegravir wordt gemetaboliseerd door UGT1A1-gemedieerde glucuronidering, ± 50% in onveranderde vorm uitgescheiden met de feces en ± 30% met de urine (onveranderd en als glucuronide).

Zie TDM monografie Raltegravir van UMC St Radboud (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015