Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amyloid A  in vetbiopt
Synoniemen vetbiopt amyloid amylo´dA amyloidose AA
Klinisch doel Subcutaan vetweefsel wordt poliklinisch of aan bed afgenomen door een arts. het wordt op het laboratorium afgeleverd in spuiten. Op het laboratoium wordt het vet verdeeld voor de verschillende bepalingen: deze bepaling of kwalitatief (zie Amyloid (Congo Rood kleuring) in vetbiopt).
Na extractie in een Guanidine buffer wordt de hoeveelheid AA amyloid kwantitatief bepaald m.b.v. de (serum) amyloid A ELISA.
Analysemethode ELISA (na extractie van het amyloid uit vet)

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 1x per 3 weken
Doorlooptijd : 25 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep vetbiopt
Benodigd materiaal vetbiopt in twee 10 ml spuiten  
Afnameconditie Zie www.amyloid.nl voor een instructiefilm over het afnemen van een subcutaan vetbiopt voor deze bepaling.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden Bij binnenkomst buiten kantooruren de 10 ml spuiten afgedekt in de koelkast bewaren. De eerst volgende werkdag de spuiten, samen met het aanvraagformulier, opsturen naar de monsterreceptie Medische Immunologie. Kan tot maximaal 7 dagen na afname verwerkt worden, mits zolang in de koelkast bewaard.
Opmerkingen Informatie over de bepaling: dhr. J. Bijzet, telefoon 050-3613421

Verdere informatie over de bepaling: zie www.amyloid.nl

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- of temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden negatief: < 12 ng AA/mg nat gewicht
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015