Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen tegen gliadine-DP (IgG) in bloed
LOINC Code 63459-2  
Synoniemen Gliadine, gluten, coeliakie, endomysium, gedeamideerd, deamidated, gliadin
Klinisch doel De bepaling anti-tTG IgA heeft een hoge sensitiviteit (98%) en specificiteit (98%) voor de diagnose coeliakie en geeft een kwantitatieve uitslag, die ook gebruikt wordt om een glutenvrij dieet te monitoren.
De combinatie met de bepaling anti-gliadine-DP IgG verhoogt de sensitiviteit. Met name is deze bepaling ook geschikt voor de diagnostiek van coeliakie bij IgA-deficiŽnte patiŽnten. Bovendien is deze bepaling bij kinderen jonger dan 4 jaar soms al positief, terwijl de anti-tTG nog negatief is.
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Fluoro-enzym-immuno-assay

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 4 keer per week
Doorlooptijd : 4 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4įC; enkele maanden bij -20įC.
Opmerkingen LET OP: bij aanvragen wordt door het laboratorium automatisch de bepaling anti-tissue transglutaminase (tTG) IgA toegevoegd!

Bij klinische noodzaak blijft het vanzelfsprekend mogelijk om aanvullende testen uit te voeren. U kunt daarvoor contact opnemen met de medisch immunoloog van het Laboratorium Medische Immunologie.

Wijzigingsdata
21-2-2011 Per 1-2-2011 vervangt deze bepaling de bepalingen Anti-gliadine IgA en IgG. Aanvullende informatie klinisch doel toegevoegd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Negatief:      < 7 U/ml
Dubieus:    7 - 10 U/ml
Positief:     > 10 U/ml

Tot 1 februari 2011 werden in plaats van deze bepaling de bepalingen 
anti-gliadine IgA en IgG uitgevoerd. Referentiewaarden voor de oude 
bepalingen:

Negatief:      < 7 U/ml
Dubieus:    7 - 10 U/ml
Positief:     > 10 U/ml


Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015