Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen tegen Tissue TransGlutaminase (TTG; IgA en IgG) in bloed
LOINC Code 46128-5  
Synoniemen anti-tTG, tTG, TTG, TG2, transglutaminase, ASGT, coeliakie, endomysium, gliadine, gluten
Klinisch doel De bepaling anti-tTG IgA heeft een hoge sensitiviteit (98%) en specificiteit (98%) voor de diagnose coeliakie en geeft een kwantitatieve uitslag, die ook gebruikt wordt om een glutenvrij dieet te monitoren.
De combinatie met de bepaling anti-gliadine-DP IgG verhoogt de sensitiviteit. Met name is deze bepaling ook geschikt voor de diagnostiek van coeliakie bij IgA-deficiŽnte patiŽnten. Bovendien is deze bepaling bij kinderen jonger dan 4 jaar soms al positief, terwijl de anti-tTG nog negatief is.

Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Fluoro-enzym-immuno-assay

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 4 keer per week
Doorlooptijd : 4 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4įC; enkele maanden bij -20įC.
Opmerkingen LET OP: bij nieuwe positieve patiŽnten wordt door het laboratorium automatisch een anti-endomysium IgA (en anti-gliadine-DP IgG) toegevoegd, conform de CBO Richtlijn Coeliakie en de ESPGHAN Guidelines. U kunt de bepaling anti-endomysium niet zelf in X/Care aanvragen!

Conform de CBO Richtlijn Coeliakie dient u bij het aanvragen van de anti-tTG IgA bepaling tevens een totaal IgA aan te vragen. Als het totaal IgA <0.5 mg/ml is, of als er uit de anti-tTG IgA bepaling een verdenking op IgA deficientie komt, voegt het laboratorium automatisch een anti-tTG IgG en anti-gliadine-DP IgG toe. De IgG antistoffen hebben een lagere sensitiviteit dan de IgA antistoffen, maar kunnen bij een IgA deficiŽntie wel ondersteunen bij de diagnose coeliakie.

Bij kinderen jonger dan 2 jaar voegt het laboratorium automatisch een anti-gliadine-DP IgG toe.

Bij klinische noodzaak blijft het vanzelfsprekend mogelijk om aanvullende testen uit te voeren. U kunt daarvoor contact opnemen met de medisch immunoloog van het Laboratorium Medische Immunologie.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Negatief:      < 7 U/ml
Dubieus:    7 - 10 U/ml
Positief:     > 10 U/ml
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015