Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Leucocytenconcentraat in bloed
Synoniemen LCON
Minimaal volume 10 ml EDTA-bloed
Minimaal apparaat volume 4 ml EDTA-bloed
Analysemethode Microscopie

Insturen mogelijk Normaal: werkdagen, 08.00 - 14.00 uur
CITO: alleen na overleg met de klinisch chemicus
Bepalingsfrequentie CITO: direct na ontvangst op het laboratorium
Normaal: dagelijks
Rapportage CITO: dag van ontvangst
Normaal: Binnen 1 werkdag
Doorlooptijd CITO: 2 werkdagen
Normaal: 2 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 10 ml (K2E)
 

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Materiaal bij kamertemperatuur verzenden. Materiaal dient dezelfde dag binnen te zijn bij het Laboratorium Bijzondere Hematologie
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Differentatie uitgedrukt in % (alleen bij microscopische beoordeling):
                  0-6      0,5-2     2-8      Volwassenen
                  mnd.     jaar      jaar     
----------------------------------------------------
Segmentk. gran   : 30-80    30-80    30-80    45-70
Lymfocyten       : 15-60    20-50    20-50    20-45
Monocyten        :  1-13     1-10     1-10     0-8
Eosinofiele gran :  1-10     2-16     1-6      0-3
Basofiele gran.  :  0-1,5    0-1,5    0-1,5    0-2
Staafk. gran.    :                             0-3
Achtergrondinformatie Op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015