Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Azathioprine metabolieten (6-thioguanine (6-TG) en 6-methylmercaptopurine (6-MMP)) in erytrocyten
Synoniemen imuran 6TG 6MMP 6-TG 6-MMP THIP @RBC thiopurines thiopurinen
Minimaal volume 7 mL volbloed
Analysemethode Vloeistofchromatografie ( Volgens Dervieux)

Insturen mogelijk Maandag t/m donderdag op elk moment. Op vrijdag tot 14.30 uur ivm houdbaarheid.
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage binnen 3 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep erytrocyten
Benodigd materiaal 7 ml. bloed in een Lithium-Heparine buis 10 ml
 
Afnameconditie Afname niet op vrijdagmiddag na 14.30 of in het weekend. Direct na afname verzenden naar het laboratorium met een spoedbode.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen

Wijzigingsdata
16-01-2012 In het UMCG uitvoeren van de bepalingen, inclusief aanpassing streefwaarden.
24-07-2013 Streefwaarden aangepast en veranderd naar therapeutisch gebied. Nieuwe ranges gelden vanaf januari 2012.
10-09-2013 Afname, verzend en transportcondities aangepast.
29-12-2014 Na afname monster niet meer op ijs zetten, wel met spoed naar laboratorium sturen.
23-7-2018 Streefwaarden zijn aangepast.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Verzend de gevroren ery`s naar het UMCG met vermelding van het ery-getal!
Zsm na ontvangst het bloed voorbewerken volgens protocol. Bij binnenkomen na half 5, buis in koelkast plaatsen en de volgende ochtend zsm voorbewerken. Volbloed mag beslist niet in de vriezer. Protocol: - Markeer oorspronkelijk volume - Centrifugeer het bloed gekoeld 10 min bij 160 g - Verwijder het plasma en de buffy-coat - Voeg(gekoelde) PBS-buffer toe tot het oorspronkelijk volume (zie stap 1), meng goed door rustig te zwenken - Centrifugeer gekoeld 10 min bij 160 g - Verwijder de bovenlaag - Voeg gekoelde PBS-buffer toe tot het oorspronkelijk volume en meng goed door rustig te zwenken - Centrifugeer gekoeld 10 min bij 640 g - Verwijder de bovenlaag met de evt achtergebleven witte cellen - Vul de gewassen erytrocyten aan met gekoelde PBS-buffer (hetzelfde volume als de erytrocyten) - Meng goed door rustig te zwenken - Pipetteer 0.5 mL erytrocyten in een plastic buisje en voer erytelling uit - Bewaar de rest van het monster in de koelkast totdat de ery-uitslag bekend is - Bewaar het monster daarna in de vriezer (-20C) - Verzend de gevroren ery`s naar het UMCG met vermelding van het ery-getal
Wanneer het bloed na 16.30 binnenkomt (ma-do) mag het onbewerkt in de koelkast blijven staan, en moet het de volgende dag zsm worden voorbewerkt. NIET invriezen totdat voorbewerking en erytelling hebben plaatsgevonden.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Voor azathioprine en mercaptopurine

           Therapeutisch  Toxisch     Eenheid
6-TG       300-600        >600        pmol/8x10^8 RBC
6-MMP                     >5700       pmol/8x10^8 RBC
6-MMP/6-TG ratio: <20

Voor tioguanine

           Therapeutisch  Toxisch     Eenheid
6-TG       300-1250       >2600       pmol/8x10^8 RBC

--------------------------------------------------------------------------
Oude (foutieve) streefwaarden tot 23-7-18

Voor azathioprine en mercaptopurine

           Therapeutisch  Toxisch     Eenheid
6-TG       600-1200       >1200       pmol/8x10^8 RBC
6-MMP                     >5700       pmol/8x10^8 RBC

Voor tioguanine

           Therapeutisch  Toxisch     Eenheid
6-TG       600-2600       >5200       pmol/8x10^8 RBC
Achtergrondinformatie http://tdm-monografie.org/monografie/thiopurines

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015