Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Linezolid in bloed
Synoniemen Zyvoxid
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie : alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage : na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel Vlak voor de nieuwe gift.
Afnametijd top-spiegel Oraal: 2 uur na inname.
I.V.: 1 uur na einde 1 uurs infuus.
Bijzondere afnametijd(en) Om de blootstelling (AUC) te bepalen wordt bij voorkeur een volledige curve afgenomen. Na overleg met een van de ziekenhuisapothekers kan gekozen worden voor optimal sampling. De afnametijden voor een volledige curve zijn:
direct voor; 1; 2; 3; 4; 5; 6 en 8 uur na doseren
De afnametijden voor een optimal sampling curve zijn:
direct voor en 2 uur na doseren.
Opmerkingen Analyse in dried blood spots (DBS) is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het laboratorium.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch bij 2 maal daags 600 mg:
Top: 15 – 30 mg/L 
Dal: 0,1 – 3 mg/L 
AUC: 75 – 125 mg*hr/L  

Therapeutische waarde vaststellen op basis van AUC/MIC ratio.
Voor effectieve therapie dient AUC/MIC ratio > 100 te zijn.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:     5,4 +/- 2,0 uur 
Eiwitbinding:       31% plasma-eiwitbinding
Biol. beschikbaar:  100%
Klaring:            80 +/- 29 ml/min; van de circulerende dosis
                    is 90% als onveranderd linezolid aanwezig;   
                    linezolid wordt renaal en niet-renaal (~65%) 
                    uitgescheiden. 
Vd.:                40 – 50 L (~0,7 L/kg) 
Octanol/water:      0,55
Achtergrondinformatie laatst gewijzigd: 10JUL2017 (MSt)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015