Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alprazolam in bloed
Synoniemen Xanax
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
20 - 60 microg/L  

Toxisch:
> 75 microg/L

Ref: Therapeutic Drugs, 2nd edition, edited by C. Dollery
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:     12 - 15 uur; ouderen 13,5 - 19 uur; obesitas 22 uur; 
                    cirrose 20 uur
Eiwitbinding:       80%
Biol. beschikbaar:  >80%
AUC.:               220 mg/h/L (bij cirrose tot 500 mg/h/L)
Klaring:            1,2 - 1,6 ml/min/kg; 20% onveranderd in urine
Vd.:                jongeren 1,17 L/kg; ouderen 0,97 L/kg
pKa.:               2,4
Octanol/water:      onoplosbaar in water; oplosbaar in alcohol
Achtergrondinformatie Laatste wijziging: 10JUL2017 (MSt)
- In sommige studies wordt een relatie beschreven tussen de steady-state concentratie (na 2-3 dagen) en klinisch effect / bijwerkingen.
- Een concentratie tussen 20 - 40 microg/L lijkt adequaat bij de behandeling van gegeneraliseerde angst of paniekstoornis. In sommige studies lijkt een concentratie van 60 microg/L nodig te zijn ter voorkoming van paniekaanvallen.
- Zie ook monografie Benzodiazepinen Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015