Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amfetaminen in serum/plasma/bloed/urine
Synoniemen Amfetamine: speed, uppers, dexamfetamine, pep Methamfetamine: crystal meth, glass MDMA: methyleendioxy-methamfetamine, XTC, Ecstasy MDA: methyleendioxy-amfetamine, metaboliet van MDMA MDEA: methyleendioxy-ethylamfetamine, eve
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk dagelijks
Bepalingsfrequentie Normaal: één keer per 2 weken
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse
Doorlooptijd 14 dagen

Formulier tonen AP 071
Materiaalgroep serum/plasma/bloed/urine
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
urinebeker
EDTA buis 4 mL (K2E)
Bijvoorkeur serum of plasma
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.
Opmerkingen Uitsluitend bevestigingsonderzoek en na telefonisch overleg met de (ziekenhuis)apotheker.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Amfetamine:
Therapeutisch:
(20)50 - 150 µg/L serum

Toxisch:
> 200 µg/L serum; (bij verslaafden veel hoger)

MDMA:
Toxisch:
> 350 µg/L serum

Methamfetamine:
Toxisch:
> 200 µg/L serum
Kinetische gegevens Amfetamine:
Halfwaardetijd:    10 - 30 uur bij normale pH urine; sterk verlengd (tot 
                   140 uur) bij alkalische urine; effect 2 - 4 uur
Eiwitbinding:      15 - 20%
Biol. beschikbaar: na orale ingestie snel en compleet, na inhalatie 
                   (roken) direct en zeer sterk effect.
Klaring:           20 - 65% wordt onveranderd en de rest als 
                   metaboliet via de urine uitgescheiden.
Vd.:               3,2 - 5,6 L/kg
pKa.:              9,9
Octanol/water:     base slecht oplosbaar in water
Bloed/serum:       0,6 - 1

Methamfetamine:
Halfwaardetijd:    9 - 24 uur afhankelijk van pH urine; effect 2 - 4 uur
pKa.:              9,9
Achtergrondinformatie Screening in urine heeft de voorkeur.

2018-12-12: DT tekstueel aangepast

Zie monografie Amfetamine Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015