Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Veegproeven in diversen
Synoniemen Cisplatin, platina, 5-fluorouracil, 5-FU, fluracedil, methotrexaat, MTX, ledertrexate, emthexate, cyclofosfamide, endoxan, ifosfamide, holoxan, cytostatica, schoonmaakvalidatie, veegproef
Klinisch doel Controle na schoonmaak, toediening en bereiding van risicovolle stoffen. In dit kader kunnen cyclofosfamide, ifosfamide, 5-fluorouracil, methotrexaat en platina worden bepaald, op oppervlakten na vegen met een tissue met 2 ml water.
Analysemethode ICP (inductief gekoppeld plasma) (platina)
Immuno-assay (fluoruracil, methotrexaat)
LC-MS/MS (cyclofosfamide, ifosfamide)

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: in overleg met de hoofdanalist
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep diversen
Opmerkingen Monstername: Zie PDF-bestand onder aan de pagina voor instructie omtrent het vegen, extraheren en versturen van de veegmonsters.
Voorzie de monsters van een monsternummer en geef duidelijk aan welke bepaling gedaan moet worden.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden In goed afgesloten potjes of buizen; duidelijk van nummer of naam voorzien, samen met monster-/uitslag-lijst. Overleg met laboratorium.
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Afkapwaarden (=LOQ)    Per tissue/veegmonster       

Cyclofosfamide:        0,05 µg               
Ifosfamide:            0,125 µg                
5-fluorouracil:        0,5 µg                   
Methotrexaat:          0,6 µg                   
Platina:               0,25 µg    

Indien een oppervlak van 1 m2 met een tissue geveegd wordt zijn de 
afkapwaarden (LOQ) als volgt:

Cyclofosfamide:        0,005 ng/cm2               
Ifosfamide:            0,0125 ng/cm2                
5-fluorouracil:        0,05 ng/cm2                                  
Methotrexaat:          0,06 ng/cm2               
Platina:               0,025 ng/cm2 
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 10JUL2017 (MSt):
- Een tissue wordt geëxtraheerd met 25 ml extractievloeistof. Het UMCG geeft de uitslag in µg per tissue/veegmonster. De gevonden waarde per tissue kan omgerekend worden naar contaminatie per oppervlak door de gevonden hoeveelheid per tissue te delen door het geveegde oppervlak in cm2.
- Zie PDF-bestand voor instructie omtrent het vegen, extraheren en versturen van de veegmonsters (Klik voor PDF)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015