Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Ribavirine in bloed
Synoniemen Tribavirin; Virazole; Vilona; Virazide; Rebetol; Copegus
Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie : maandag, donderdag
Rapportage : Binnen 1 werkdag

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch (serum/plasma):

Bij paramyxovirus oraal (spiegel zo spoedig afnemen na dag 2):
Dal 1,5 - 3,0 mg/L

Bij HCV:
Dal vanaf week 8 (steady state): > 2,0 mg/L. 
Er is geen bovengrens voor de spiegel gedefinieerd, deze wordt bepaald 
door de mate van Hb-daling die de patiënt aankan.

Bij HEV:
Dal dag 7: 2,0 - 3,5 mg/L.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:     2 weken, na 1 gift 36 uur (21-64 uur)
Eiwitbinding:       < 10%
Biol. beschikbaar:  oraal: 45% (36-65%)
Tmax:               1 - 2 uur
Klaring:            man 21,5 L/h; vrouw 17,9 L/h
Vd:                 40 L/kg
CSF:plasma          0,6 - 1,2 : 1
Ery`s:plasma        9:1 (zelfs tot 20-50 x hoger dan in plasma)
Achtergrondinformatie 2018-02-13: streefspiegels bij HEV toegevoegd (DT).

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015