Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aminozuren profiel in liquor
LOINC Code 35507-3  
Synoniemen metabool, glycine, serine, NKH
Klinisch doel De analyse wordt vooral aangevraagd wanneer er verdenking bestaat op een non-ketotische hyperglycinemie (NHK of glycine encephalopathie) of een serine biosynthese defect.
Minimaal volume 200 ul
Analysemethode Vloeistofchromatografie

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage na ca. 4 weken

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep liquor
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Aanvragen voor EERSTE onderzoek moeten via het formulier `Aanvraag laboratoriumdiagnostiek erfelijke metabole ziekten` of digitaal via ordermanagement. Het formulier is te verkrijgen bij het secretariaat van het laboratorium metabole ziekten. Digitale aanvragen via OMAF X/Care via service-unit `metabole ziekten bloed`.
Voor nadere informatie omtrent machtigingsaanvraag, zie algemeen metabool onderzoek.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Liquor gevroren verzenden (op droogijs)
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Uitslagen worden gerapporteerd met referentiewaarden en verduidelijkt 
indien nodig. 
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: eigen referentiewaarden.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015