Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Levetiracetam in bloed
Synoniemen Keppra
Klinisch doel

Analysemethode Immuno-assay ( )

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen voor 13.00 uur op het Laboratorium van de Apotheek aanwezig zijn
Rapportage Normaal: na uitvoer van de analyse
CITO: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Bij voorkeur dalspiegel.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:  
5 – 25(40) mg/L

Toxisch:
Toename van bijwerkingen bij concentraties > 45 mg/L.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:         7 uur (kind 4-12 jaar ca 5 uur, ouderen 10-
                        11 uur vanwege verminderde nierfunctie)
Eiwitbinding:           < 10%
Biol. beschikbaarheid:  100%
Tmax:                   1-4 uur (kind 4-12 jaar 0,5-1 uur)
Klaring:                4,16 L/uur/kg (2/3 onveranderd renaal, 
                        rest metabool)
Vd.:                    0,5 – 0,7 L/kg
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 10JUL2017 (MSt)
- Dosis-spiegel relatie is lineair. Bij lage dosis (2x 500 mg) spiegels tot 20 mg/L. Bij hoge dosis (2x 750-1000 mg) spiegels tot 35-40 mg/L.
- Zie TDM monografie Levetiracetam van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015