Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen tegen intrinsic factor in bloed
Synoniemen pernicieuze anemie, gastritis, IFA, perniciosa
Klinisch doel Diagnostiek bij verdenking op pernicieuze anemie.
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Fluoro-enzym-immuno-assay ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 3 keer per week
Doorlooptijd 4 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.

Wijzigingsdata
27-07-2018 Per 01-07-2018 wordt de bepaling niet langer uitbesteed aan Sanquin maar in huis uitgevoerd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Normaal: negatief.
Achtergrondinformatie Antistoffen tegen intrinsic factor kunnen bij 50-70% van de patienten met pernicieuze anemie worden aangetoond. Antistoffen tegen intrinsic factor zijn zeer specifiek voor pernicieuze anemie en de prevalentie van deze antistoffen is extreem laag in gezonde personen.  Bij afwezigheid van intrinsic factor antistoffen, maar blijvende klinische verdenking op pernicieuze anemie, dienen altijd aanvullend antistoffen tegen parietale cellen te worden bepaald (sensitiviteit > 90%).

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015