Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vascular Endothelial Growth Factor in bloed
LOINC Code 34694-0  
Synoniemen VEGF
Analysemethode ELISA

Insturen mogelijk werkdagen, 08.00 - 16.00 uur
Bepalingsfrequentie op indicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 10 ml. bloed in een stolbuis (zonder gel)
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden kortdurend -20C, langer tot aan analyse -80C
Opmerkingen De VEGF bepaling wordt alleen in kader van onderzoek uitgevoerd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Serum:    62 - 707 ng/L

Bron: Bijsluiter en eigen verificatie

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015