Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vrij testosteron in bloed
LOINC Code 25987-9  
Synoniemen VTES @TES FAK1 FAKE SHBG bio-available testosteron
Minimaal volume 0.5 mL plasma (na overleg kleiner volume of serum mogelijk) en 1 mL serum
Analysemethode Radio-immuno-assay ( berekening volgens Vermeulen)
LC-MS/MS

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage binnen 4 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
stolbuis met gel 5 ml
 
Afnameconditie Plasma en serum moeten binnen 4 uur van de bloedcellen worden gescheiden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
01-06-2014 Per 2 juni 2014 wordt de testosteron bepaling uitgevoerd via LC-MS/MS. De SHBG en albumine bepaling zijn ongewijzigd.
Er wordt nu zowel een stolbuis als een EDTA buis afgenomen.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Gevroren verzenden, niet op vrijdag
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Voorlopige referentie waarden (30 mannen en 30 vrouwen)

volwassen
mannen: 0.30-0.64 nmol/L
vrouwen: 0.01 - 0.06 nmol/L
Achtergrondinformatie Laboratorium bindingsanalyse

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015