Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Arylsulfatase B in fibroblasten
LOINC Code 24093-7  
Synoniemen Mucopolysaccharidose VI (MPS VI), Maroteaux-Lamy Syndroom, Arylsulfatase B deficientie, ARSB, EARB, metabool,
Analysemethode Enzymatisch

Insturen mogelijk alleen na telefonisch overleg met het laboratorium metabole ziekten.
Bepalingsfrequentie .
Rapportage na uitvoer van de analyse
Doorlooptijd Gekweekte huidfibroblasten lysosomale enzymen: binnen 8 weken

Materiaalgroep fibroblasten
Benodigd materiaal stukje huidbiopt (fibroblasten)
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen huidbiopt + formulier, met opmerking t.a.v. Dr. K. Niezen-Koning, naar Genetica (UMCG)
Klinische indicatie gewenst; voor machtigingsaanvraag voor postnataal biochemisch onderzoek - enzymdiagnostiek (stofwisselingsonderzoek)

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Laboratorium metabole ziekten
Huispostcode EA60
Postcode 30001
9700 RB
Groningen
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden staan vermeld in de rapportage in GLIMS

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015