Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Antistoffen tegen GAD (glutaminezuur/glutamaat decarboxylase) in bloed
LOINC Code 56540-8  
Synoniemen DIAB glutamaat decarboxylase glutaminezuur decarboxylase anti GAD65 GAD diabetes diabetes antistoffen
Klinisch doel Diagnostiek bij verdenking type 1 diabetes mellitus en LADA. En diagnostiek bij verdenking neurologische aandoeningen: stiff person
syndrome, limbische encefalitis, epilepsie, cerebellaire degeneratie (hoge
concentratie antistoffen tegen GAD in serum en liquor).

Bij diagnostiek voor diabetes wordt er een kwalitatieve uitslag gegeven (negatief, zwak positief, positief).
Bij een neurologische vraagstelling wordt er een kwantitatieve uitslag gegeven (in IU/ml).

Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode ELISA

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Doorlooptijd 16 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4°C; enkele maanden bij -20°C.
Opmerkingen Voor interne aanvragers (UMCG) geldt: GAD antistoffen voor diabetes diagnostiek kunnen aangevraagd worden via Epic: `Diabetes AS diagnostiek` (Bloed - Immunologie - Orgaanspecifieke autoantistoffen). Bij de vervolgaanvraag `Verdenking DM1` worden de GAD antistoffen + IA2 antistoffen bepaald. Indien 1 of beide antistoffen positief zijn, dan worden de overige diabetes antistoffen NIET meer bepaald. Indien beide antistoffen negatief zijn wordt het serum automatisch doorgestuurd naar het lab in Delft (expertise lab op het gebied van diabetes antistoffen), waar vervolgens nog eilandjes van Langerhans antistoffen en ZnT8 antistoffen worden bepaald.
Bij de vervolgaanvraag `Diabetes screening bij risicogroepen` worden alleen GAD antistoffen + IA2 antistoffen bepaald.

GAD antistoffen bij (verdenking op) neurologische aandoeningen kunnen aangevraagd worden via Epic: GAD AS (Stiff person syndrome) (Bloed - Immunologie - Autoantistoffen Neurologie of Liquor - Immunologie).

Wijzigingsdata
18-04-2016 Per 06-04-2016 wordt deze bepaling niet meer uitbesteed aan het Erasmus MC, maar uitgevoerd door het Laboratorium Medische Immunologie van het UMCG. De assay en referentiewaarden blijven hetzelfde.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Normaal : negatief

<5 IU/ml negatief; 5-20 IU/ml zwak positief; >20 IU/ml positief
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium.  Antistoffen tegen GAD worden bij 60-85% van de patienten met diabetes mellitus type 1 gevonden. Ruim 90% van de patiënten met diabetes mellitus type I is positief voor antistoffen tegen GAD en/of IA2. Bij gezonde personen is de prevalentie voor deze antistoffen < 1%.  Bij neurologische associatie zijn de GAD antistoffen vaak sterk positief in serum (>40.000 IU/ml), alsmede positief in liquor.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015