Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

anti Müllerse gang Hormoon (A.M.H.) in bloed
LOINC Code 38476-8  
Synoniemen AMH A.M.H. anti müllerian anti mullerse hormoon @AMH GAMH AMH AppCode @AMH GAMH
Klinisch doel Het Anti-Müllerian Hormone (AMH) is oorspronkelijk beschreven als het hormoon dat ervoor verantwoordelijk is dat de buizen van Müller bij de man verdwijnen. Bij de vrouw blijven ze bestaan, groeien ze uit tot de eileiders, en smelten ze samen leidend tot de vorming van de baarmoeder. Het hormoon wordt echter ook geproduceerd door de granulosacellen (de steuncellen van de follikel). De hoogte correleert daarmee met de hoeveelheid follikels die AMH produceren. Aannemelijk is dat de rol in de eierstok is gelegen in het geleidelijk en selectief tot eerste groei en rijping laten komen van een primordiale en later primaire follikel, dus het proces van het geleidelijk- en dag- in dag- uit beschikbaar komen van follikels gedurende het gehele vruchtbare leven. Er is aangetoond dat de AMH spiegel afneemt in tijd, zowel transversaal (bij grotere aantallen patiënten) als longitudinaal (bij dezelfde patiënten op twee achtereenvolgende bezoeken met een interval van gemiddeld 2,6 jaar. Als logisch uitvloeisel is gesuggereerd dat de bepaling daarvan een maat zou kunnen zijn voor de eicelreserve.
Minimaal volume 0.5 ml. serum (alternatief heparine plasma)
Analysemethode ELISA

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 3 weken
Rapportage na ontvangst van de uitslag

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 4 ml. bloed in een stolbuis (4 ml)
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Anti Müllerse Hormoon (AMH ) ug/L

Vanaf 13-8-2018:
Cobas assay: Ref waarden zie bijlage.

Tot 13-8-18:
Oude referentie waarden
vrouwen < 30 jaar  0,52 - 12,01
vrouwen 31 - 35 jaar  0,35 - 11,84
vrouwen 36 - 40 jaar  0,33 - 9,68
vrouwen 41 - 45 jaar  0,26 - 8,78
vrouwen 46 - 50 jaar 0,22 - 6,34
vrouwen post-menopausaal  < 0,1
(Bron: Nelson et al. Reproductive Biomedicine Online. 2011; 23:411-420)

jongens
navelstreng   7 - 48
2-6 mnd          105 -270
6 mnd-4,5 jaar  55 - 196
4,5-6 jaar  45 - 187
G1          42 - 156
G2          6 - 157
G3          3 - 103
G4          2 - 16
G5          3 - 18
mannen > 21 jaar  2 - 14
(Bron: L.Aksglaede et al. JCEM 95:5357-5364,2010.)

Oude referentie waarden tot maart 2012.

Meisjes 0 - 9 jaar:        1,0 - 4,0 µg/l.
Vrouwen 15 - 41 jaar:      0,5 - 7,0 µg/l.
Vrouwen > 50 jaar:             < 0,2 µg/l.
Jongens 0 - 15 dagen:       11 -  53 µg/l.
Jongens 15 dagen - 1 jaar:  35 -  95 µg/l.
Jongens 1 - 4 jaar:         50 -  90 µg/l.
Jongens 4 - 7 jaar:         45 -  80 µg/l.
Jongens 7 - 9 jaar:         35 -  60 µg/l.
Tanner stadium I:           27 -  42 µg/l.
Tanner stadium II:          15 -  30 µg/l.
Tanner stadium III:          2 -  20 µg/l.
Tanner stadium IV + V:       2 -  11 µg/l.
Mannen > 18 jaar:            3 -   5 µg/l.
Achtergrondinformatie (Klik voor PDF)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015