Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vitamine B3 metaboliet N1-methylnicotinamide in urine
LOINC Code 34342-6  
Synoniemen Nicotinezuur @VB3 GVB3 VTB3 NAD niacine N1MN vitamine B3
Klinisch doel Monitoren vitamine B3 status en biochemische tryptofaan-serotonine pathway.
Minimaal volume 1 mL urine uit 24 uurs verzameling
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 3 weken
Rapportage binnen 1 maand na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal urinebokaal
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Geen referentie-intervallen aanwezig voor porties.


Wijzigingsdata
6-4-2016 Per 6 april 2016 wordt de bepaling intern uitgevoerd met een LC-MS/MS methode in urine ipv uitbesteed aan de Reinier de Graaff groep in plasma.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Vanaf 6 april 2016:

15 - 110 µmol/24uur
Alleen ondergrens klinisch relevant.
-------------------------------------------------------------------------
Tot 6 april 2016 werd vitamine B3 bepaald in bloed (refwaarden plasma 20 -
 50 µmol/L).
Achtergrondinformatie Eigen onderzoek 2015  -------------------------------------------------------------------------- Bron referentiewaarden plasma tot 6 april 2016: Reinier de Graaf Groep, Delft 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015