Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vruchtwater Algemene kweek navruchtwater
Synoniemen Vruchtwater, PROM, intra uteriene vruchtdood, intra-uteriene infectie
Analysemethode Grampreparaat en kweek ( )

Insturen mogelijk Normaal: werkdagen 08.00 - 16.30 uur, weekend 08.00 - 12.00 uur
Spoed: i.o.m. arts-microbioloog. Buiten kantooruren via: 050-3616161 vraag naar dienstdoende bacteriologie
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage Grampreparaat: dezelfde dag, definitieve uitslag: gemiddeld 5 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bacteriologische Diagnostiek  
Formulier tonen MMBb aanvraagformulier bij uitval EPD
Materiaalgroep vruchtwater
Benodigd materiaal 9 ml (min 3ml) vruchtwater in een liquorbuis
of eventueel spuit
 
Bewaaromstandigheden Koelkast (bij voorkeur z.s.m. naar laboratorium verzenden)
Opmerkingen De betrouwbaarheid van het onderzoek kan nadelig beďnvloed worden wanneer monsters na >2 dagen na afname op het laboratorium worden ontvangen. Afhankelijk van het soort materiaal kan worden besloten het onderzoek niet meer in te zetten.

Zie ‘DocPortal’ voor afnameprotocol: “afnemen Kweken, het afnemen van, voor viraal, bacteriologisch onderzoek en onderzoek naar schimmels bij volwassenen”

Afdeling Medische Microbiologie
Laboratorium Klinische Bacteriologie
Sectiehoofd M. Geutjes
tel.: 15290
m.geutjes@umcg.nl
Arts-microbioloog Consulten bacteriologie
tel.:  41256 (voor extern: dienstdoende via 050-3616161)
Verzendadres UMC Groningen
Afdeling Medische Microbiologie
Sectie Klinische Bacteriologie (EB89),
MVC-gebouw (ingang 39), 1ste verdieping.
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Verzendomstandigheden Materialen van externe aanvragers dienen te worden verzonden volgens de richtlijnen voor het verzenden van infectieus materiaal.
Monsterreceptie Klinische Bacteriologie
tel.: (050 36) 13589
Ruimtenr.  MVC-gebouw (ingang 39), 1e etage

Buizenpost:
Standaard: 2311, spoedlijn: 611

Na sluitingstijd van de MMBI: 
Materiaal zonder spoedindicatie kan worden verstuurd naar
de monsterreceptie van Laboratorium Geneeskunde 
(Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711). 
Zie voor spoedmaterialen bij ‘Insturen mogelijk’

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015