Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vitamine E (alpha-tocoferol) in erytrocyten
Synoniemen Tocoferol tocopherol VTME VTAE VITE
Minimaal volume 2 mL gewassen erytrocyten suspensie (4 mL bloed)
Analysemethode Vloeistofchromatografie met UV detectie (HPLC-UV)
Vloeistofchromatografie (HPLC-PDA)

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : één keer per 3 weken
Rapportage : binnen 4 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep erytrocyten
Benodigd materiaal bloed in een EDTA buis (4 of 10 ml)  
Afnameconditie Na afname het monster beschermen tegen licht.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Kan ook in trombocyten na overleg met klinisch chemicus.


Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Aanvraag in erytrocyten: direct gekoeld verzenden, NIET GEVROREN, niet op vrijdag.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Volwassenen:

alfa-tocoferol:               4,30 - 6,89  µmol/10E13 ery`s
gamma-tocoferol:              0,15 - 1,33  µmol/10E13 ery`s
vitamine E (tocoferol)totaal: 4,58 - 7,97  µmol/10E13 ery`s
alfa-tocoferol equivalent:    4,33 - 6,94  µmol/10E13 ery`s
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: eigen onderzoek

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015