Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vitamine C (Ascorbinezuur) in bloed
LOINC Code 54350-4  
Synoniemen Ascorbinezuur dehydroascorbinezuur VTMC VITC
Minimaal volume 5 mL bloed
Analysemethode Vloeistofchromatografie met fluorescentie detectie (HPLC)

Insturen mogelijk werkdagen, 08.00 - 16.00 uur
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage binnen 3 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal ca. 5 mL bloed in een EDTA buis 10 ml (K2E)
 
Afnameconditie Buis bloed in smeltend ijs direct (binnen 2 uur) naar het laboratorium brengen (spoedbode).
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
22-07-2013 Referentiewaarden zijn veranderd in streefwaarden.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Na afname meteen koelen op ijs en z.s.m. naar laboratorium brengen om te verwerken. Monster voorbewerken volgens protocol (WdW database). Gevroren verzenden, niet op vrijdag.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Streefwaarden:

> 35 µmol/L

---------------------------------
Referentiewaarden tot 22-07-2013:
16 - 103 µmol/l
Achtergrondinformatie Bronnen streefwaarden:  Medscape  Gey et al., American Journal of Clinical Nutrition, 1993  Diagnostisch kompas

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015