Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Acetoacetaat / beta-hydroxybutyraat in bloed
Synoniemen metabool, AcAc, acetoazijnzuur, diaceetzuur, 3-hydroxyboterzuur, beta-hydroxyboterzuur, 3-hydroxybutyraat, ketonen, ketonlichamen, PCA, VBHB, VTKB, VAST
Klinisch doel De testen kunnen als speciŽle bepaling worden aangevraagd of in het kader van een functietest (vastentest, inspanningstest).
Minimaal volume Ruim 0,5 ml.
Opmerkingen Beta-hydroxyboterzuur en acetoacetaat in perchloorzuur zijn gevroren tenminste twee weken stabiel.
Analysemethode Enzymatisch + Spectrofotometrisch

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 1 keer per week
Rapportage : binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 0,5 ml bloed in PCA-18%-buisje voor bloed
 
Afnameconditie - Zet een bakje met smeltend ijs klaar waarin het PCA-18%-buisje reeds wordt gekoeld.
- Neem ruim 0,5 ml bloed af in een K2EDTA buis van 4 cc (paarse dop). Dus de buis hoeft NIET vol!
- Zuig direct met een 1 ml disposable spuit precies 0,5 ml bloed op en breng dit over in het buisje met 0,25 ml PCA-18%.
- Sluit dit buisje af met het bijbehorende dopje en schud krachtig.
- Zet dit buisje direct op ijs.
- Breng of stuur dit direct naar het laboratoriumcentrum.

Afname m.b.v. een 1 ml spuitje:
- Zet een bakje met smeltend ijs klaar waarin het PCA-18%-buisje reeds wordt gekoeld.
- Zuig met een 1 ml disposable spuit precies 0,5 ml bloed op en breng dit direct over in het buisje met 0,25 ml PCA-18%.
- Sluit dit buisje af met het bijbehorende dopje en schud krachtig.
- Zet dit buisje direct op ijs.
- Breng of stuur dit direct naar het laboratoriumcentrum.
Bewaaromstandigheden Beta-hydroxyboterzuur in perchloorzuur is stabiel gedurende tenminste 5 uur op kamertemperatuur of op ijs.

Acetoacetaat in perchloorzuur is maximaal 1 uur stabiel bij kamertemperatuur en tenminste 5 uur op ijs.
Opmerkingen Buisjes met 0,25 ml PCA-18% voor 0,5 ml bloed zijn verkrijgbaar bij de centrale monsterreceptie van het laboratoriumcentrum CMC-4, tel. 18040 (koelkast 135).

PCA 18%(W/V) wordt gemaakt door 15,3 ml perchloorzuur 70-72%(W/W) aan te vullen met aqua dest. tot 100 ml.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Monster direct afdraaien, supernatant overpipetteren in een schoon buisje, dit buisje invriezen en ingevroren zo spoedig mogelijk op droogijs opsturen.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Acetoacetaat veneus: 
0,01 - 0,20 mmol/l (kinderen na 16 uur vasten)
0,03 - 1,00 mmol/l (kinderen na 24 uur vasten)
0,02 - 0,08 mmol/l (volwassenen nuchter)
0,01 - 0,05 mmol/l (volwassenen niet nuchter)

-Hydroxybutyraat veneus:
0,03 - 0,70 mmol/l (kinderen na 16 uur vasten) 
0,03 - 3,50 mmol/l (kinderen na 24 uur vasten)
0,00 - 0,42 mmol/l (volwassenen nuchter)
Achtergrondinformatie De concentratie van acetoacetaat en -hydroxybutyraat hangt sterk af van de mate van vasten. Daarbij geldt verder dat het effect van vasten sterk afhankelijk is van de leeftijd van de patient, vooral op jonge leeftijd. Veelal wordt bij functietesten deze bepaling aangevraagd in samenhang met lactaat en pyruvaat.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015